Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   2008


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/2008     

Diplomové práce zpracované v roce 2008

 • KVASNICA Lukáš, Ing. - Řízení optického stolku interferenčního mikroskopu na základě obrazové fáze. (doc. Chmelík)

 • NĚMEČEK Tomáš, Ing. - Užití kovových materiálů pro selektivní růst. (Ing. Čechal)

 • DUDA Radek, Ing. - Analýza ultratenkých vrstev metodami SIMS a TOF-LEIS. (Ing. Bábor)

 • KOŇÁKOVÁ Kateřina, Ing. - Selektivní růst kovových materiálů na čistých a oxidovaných substrátech. (Ing. Čechal)

 • SLABÝ Tomáš, Ing. - Osvětlovací soustava pro konfokální mikroskop s duálním rastrováním. (doc. Chmelík)

 • GRÜNDLING Vladimír, Ing. - Návrh a realizace zařízení pro měření rozptylu světla na površích solárních článků. (doc. Ohlídal)

 • BŘÍNEK Lukáš, Ing. - Plazmonické rezonanční antény. (Ing. Kalousek)

 • LOŠŤÁK Martin, Ing. - Programovatelná osvětlovací soustava pro optický mikroskop. (doc. Chmelík)

 • HRABEC Aleš, Ing. - Difrakce na prostorových a/nebo hlubokých objektech. (prof. Komrska)

 • SHÁNĚL Ondřej, Ing. - Vývoj a aplikace metod zařízení pro studium lokálních vlastností nanostruktur. (prof. RNDr. Šikola)

 • PROCHAZKA David, Ing. - Stanovení optimálních experimentálních parametrů pro laserovou spektroskopii (LIBS) vybraných vzorků rostlin. (doc.Kaiser)

 • PLŠEK Radek, Ing. - Měření vlastností tenkých vrstev metodami zobrazovací reflektometrie a Kerrova jevu. (Ing. Urbánek)

 • PUCZOK Daniel, Ing. - Digitální modelovaní zvuku orchestru. (doc. Doložílek)

 • OLEJNÍK Ivan, Ing. - Návrh posuvu fokusačního objektivu uvnitř interakční komory LIBS aparatury. (doc. Kaiser)

 • URBÁNEK Ivan, Ing. - Modernizace aparatury IBAD. (prof. Spousta)

 • ŠUSTR Libor, Ing. - Buzení a detekce plazmonových polaritonů. (Ing. Kalousek)

 • MITÁŠ Martin, Ing. - Analýza GMR heterostruktur metodou SIMS (Ing. Bábor)

 • LUKSCH Jaroslav, Ing. - Studium atomární struktury povrchu a morfologie ultratenkých vrstev. (Ing. Čechal)

 • POKORNÝ Josef, Ing. - Diagnostika a optimalizace parametrů Wienova filtru pro hmotnostní separaci iontů. (Ing. Voborný)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru