Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   2006


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/2006     

Diplomové práce zpracované v roce 2006

 • KVASNICA Lukáš, Ing. - Řízení optického stolku interferenčního mikroskopu na základě obrazové fáze. (doc. Chmelík)

 • ANTOŠ Stanislav: Vývoj UHV AFM. (prof. Šikola)

 • FROLEC Tomáš - Aplikace spektroskopie nízkoenergiových iontů pro studium ultratenkých vrstev. (Ing. Průša)

 • FRYČAR Jan - Hlukové charakteristiky zvonů. (doc. Doložílek)

 • HÁLA Matěj - Ultratenké vrstvy pro magnetická záznamová média. (dr. Dittrichová)

 • HÉGR Eduard - Měření modulu pružnosti. (doc. Doložílek)

 • JANEČKOVÁ Hana - Interferenční mikroskopie biologických vzorků. (doc. Chmelík)

 • KALINA Petr - Návrh rastrovacího tunulovacího mikroskopu s inerciálním krokovým motorem. (prof. Šikola)

 • MALÍK Radim - Depozice ultratenkých vrstev GaN v podmínkách UHV. (prof. Šikola)

 • MATOUŠKOVÁ Veronika - Stanovení vlivu rozlišovací schopnosti reflexního holografického mikroskopu na přesnost měření výškového profilu vzorku. (doc. Chmelík)

 • UHLÍŘ Vojtěch - Studium tenkých vrstev a povrchů pomocí magnetooptických jevů. (prof. Spousta)

 • VELČOVSKÝ Petr - Návrh ultravakuového zařízení pro molekulární svazkovou epitaxi. (prof. Šikola)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru