Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika I
Laboratorní cvičení

   Experiment na dálku


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika I/Laboratorní cvičení/Experiment na dálku     

Experiment na dálku

Jako doplněk k laboratorní úloze č. 3 "VYTVOŘENÍ MODELU: VLNY V TRUBICÍCH" byl sestaven experiment pro studium akustických vlastností dutinového rezonátoru jako dálkově ovládané měření přes internet.

Úlohu lze vyvolat v libovolném prohlížeči www kliknutím na odkaz dole. Přitom je třeba mít nainstalováno jádro výpočetního programu LabVIEW "LVRTE901min.exe" a modul "visionrte.exe" pro zpracování obrazu z video kamery.

Ještě před připojením k experimentu lze doporučit jejich nainstalování z http://physics.fme.vutbr.cz/~mirdo/frvs09/helmholtz/, kde jsou k dispozici také další informace k tomuto experimentu.

Lze měřit vlastní kmitočet dutinového rezonátoru (baňky), rezonanční křivku dutinového rezonátoru, sledovat kmitočtové složení vlnového pole uvnitř baňky při různém kmitočtovém složení akustického pole vně baňky, případně některé vlastnosti FFT analýzy.

Po stažení a nainstalování jádra a modulu spustíte experiment zde.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru