Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky doktorandů
Lukáš Kvasnica

   Software


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky doktorandů/Lukáš Kvasnica/Software     

Pokročilé ovládání digitálního holografického mikroskopu

Uživatelsky přívětivý software pro online rekonstrukce a zpracování obrazového hologramu. Je použitelný pro transmisní i reflexní uspořádání digitálního holografického mikroskopu (DHM). Základem zpracování je sejmutí obrazového hologramu z DHM a jeho zpracování pomocí rychlé Fourierovy transformace. Možné výstupy:

  • Komplexní amplituda (ekvivalent vlnové funkce).
  • Obrazová amplituda a intenzita (ekvivalent světlého pole v konvenční mikroskopii).
  • Obrazová fáze (použitelná pro výpočet navázané fáze, 3D rekonstrukce a dynamických fázových diferencí).
  • Navázaná fáze (pro přepočet na mapu výšek).
  • 3D rekonstrukce (3D struktura vzorku).
  • Dynamické fázové diference (dobře použitelné pro zvýraznění změn v biologických vzorcích).
Software umožňuje časové plánování (zvolené výstupy mohou být ukládány v různých časových intervalech) pro dlouhodobé experimenty. V aktivním režimu je implementován PID regulátor, který umožňuje stabilizovat polohu optického stolku.

Další informace:


V případě zájmu o používání uvedeného software mě kontaktujte.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru