Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka

   Richard P. Feynman studentům o studiu fyziky


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Richard P. Feynman studentům o studiu fyziky     

Richard P. Feynman studentům o studiu fyziky

"... Nestačí se naučit vzorečky a říkat si: "Znám všechny vzorce a teď už musím jen zjistit, jak je použít pro řešení úlohy!"

Možná s tím nějakou dobu vystačíte, a čím víc úsilí budete věnovat učení se vzorcům, tím déle vám tato metoda bude sloužit - ale nakonec to přestane fungovat.

Můžete si říkat: "Já mu nevěřím, protože jsem měl vždycky úspěch. Tak jsem to vždycky dělal a budu dělat!"

Nebudete to tak vždycky dělat, nakonec selžete. Ne letos, ne příští rok, ale třeba až nastoupíte do zaměstnání nebo tak, někde ztratíte nit, protože fyzika je nesmírně rozsáhlá věda! Existují miliony vzorců a není možné si je všechny zapamatovat.

A ještě je tu jedna velká věc, kterou si neuvědomujete, mocný mechanismus, který ještě nepoužíváte. Uvažujme mapu všech fyzikálních vzorců, všech vztahů ve fyzice. A teď si představme, že se stalo něco ve vaší mysli, že obsah nějaké oblasti byl vymazán a že tam vzniklo jakési prázdné místo. Vztahy v přírodě jsou tak krásně propojeny, že je možné pomocí logiky, jakousi "triangulační metodou", najít to, co se ztratilo ve vymezené oblasti, znovu to zjistit na základě toho, co je známo. A tak můžete obnovovat věci, které jste zapomněli, průběžně; pokud jste nezapomněli příliš mnoho a jestli znáte dost. Jinými slovy, přijde čas - zatím jste k němu ještě nedospěli - že budete znát tolik věcí, že i když nějaké zapomenete, budete si je moci obnovit pomocí toho, co si pamatujete. Je proto nesmírně důležité, abyste věděli, jak "triangulovat", jak zjistit něco, co už jste zapomněli na základě toho, co si pamatujete. Je to absolutně nezbytné. Třeba si řeknete: "Já se o to nemusím starat, mám dobrou paměť, vím, jak si věci zapamatovat. Dokonce jsem absolvoval kurz zapamatovávání."

Ale stejně to nebude fungovat. Protože skutečná užitečnost fyziků, ať už při objevování nových zákonů přírody nebo vývoji nových věcí v průmyslu atd. nespočívá v tom, že mluví o věcech, které už známe, ale že dělají něco nového. Takže provádíme "triangulaci" od známého k neznámému a objevujeme to, co nikdo před námi ještě neobjevil.

Abychom se naučili, jak to dělat, musíte zapomenout na odříkávání vzorců a pokusit se naučit chápat vztahy v přírodě. Ze začátku je to mnohem obtížnější, ale je to jediná úspěšná cesta. ..."

Citováno z Doplňku k Feynmanovým přednáškám z fyziky, Fragment 2007.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru