Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, II. stupeň

   Diagnostika nanostruktur


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, II. stupeň/Diagnostika nanostruktur     

Diagnostika nanostruktur

Pozor! Je zrušena prezenční výuka!

V období zrušení prezenční výuky se studentům doporučuje seznámit se s příslušnými technikami a přístupy používanými v nanotechnologiích studiem zdrojů dostupných na internetu.

Přehled jednotlivých témat, časový plán a doporučené zdroje, které je (snad) možné odkudkoli volně stáhnout, lze nalézt zde:

 Nanodiagnostics_self-study.doc.

Obsah předmětu:

Předmět se zaměřuje na vysvětlení fyzikálních principů diagnostiky 1D a 0D nanostruktur vhodné pro zjišťování jejich morfologických a strukturních parametrů, jakož i lokálních vlastností. Jsou popisovány jednotlivé metody, zásady jejich výběru a optimalizace z hlediska zvýšení laterálního rozlišení. Vedle rastrovacích sondových mikroskopických metod (STM/STS, AFM, EFM, MFM, SNOM aj.) a elektronových a iontových mikroskopií (TEM/EELS, SEM/SAM,aj.) budou diskutovány i optické mikroskopické spektroskopické metody (např. konfokální rastrovací ramanovská spektroskopie a fotoluminscence) a nakonec kombinace zmíněných metod (STL, katodoluminiscence, TERS aj.). Podle možností jsou některé metody rovněž demonstrovány a prakticky vyzkoušeny.

Hodnocení:

Hodnocení studenta bude zohledňovat jeho práci ve cvičení a výsledky diskuze nad zadanými tématy při kolokviu.

Rozpis přednášek - 2020

Date: Time: Lecturer:    Room:
6/2  9:00  H. Detz     Building C, 2nd floor (CEITEC, Purkyňova 123)
13/2  9:00  M. Kolíbal   A5/U8 (FME, Technická 2)
20/2  9:00  V. Křápek    A5/U8 (FME, Technická 2)
27/2  9:00  J. Čechal    Building C, 2nd floor (CEITEC, Purkyňova 123)
5/3  9:00  S. Průša    A5/U8 (FME, Technická 2)
12/3  9:00  O. Sháněl    A5/U8 (FME, Technická 2)
19/3  9:00  P. Neugebauer  A2/201 (FME, Technická 2)
26/3  9:00  V. Uhlíř    Building C, 2nd floor (CEITEC, Purkyňova 123)
2/4  9:00  M. Urbánek   Building C, 2.11 (CEITEC, Purkyňova 123)
9/4  9:00  P. Bábor    A5/U8 (FME, Technická 2)
16/4  9:00  P. Procházka  A5/U8 (FME, Technická 2)
23/4  9:00  M. Bartošík   A5/U8 (FME, Technická 2)
30/4  9:00  V. Butera    Building C, 2nd floor (CEITEC, Purkyňova 123)

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru