Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, II. stupeň

   Diagnostika nanostruktur


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, II. stupeň/Diagnostika nanostruktur     

Diagnostika nanostruktur

Obsah předmětu:

Předmět se zaměřuje na vysvětlení fyzikálních principů diagnostiky 1D a 0D nanostruktur vhodné pro zjišťování jejich morfologických a strukturních parametrů, jakož i lokálních vlastností. Jsou popisovány jednotlivé metody, zásady jejich výběru a optimalizace z hlediska zvýšení laterálního rozlišení. Vedle rastrovacích sondových mikroskopických metod (STM/STS, AFM, EFM, MFM, SNOM aj.) a elektronových a iontových mikroskopií (TEM/EELS, SEM/SAM,aj.) budou diskutovány i optické mikroskopické spektroskopické metody (např. konfokální rastrovací ramanovská spektroskopie a fotoluminscence) a nakonec kombinace zmíněných metod (STL, katodoluminiscence, TERS aj.). Podle možností jsou některé metody rovněž demonstrovány a prakticky vyzkoušeny.

Hodnocení:

Hodnocení studenta bude zohledňovat jeho práci ve cvičení a výsledky diskuze nad zadanými tématy při kolokviu.

Lecture schedule - 2022

Date: Time: Lecturer:    Room:
10/2  9:00  T. Šikola    A5/U4 (FME, Technická 2)
17/2  9:00  V. Křápek    A5/U4 (FME, Technická 2)
24/2  9:00  M. Kolíbal   A5/U4 (FME, Technická 2)
3/3  9:00  J. Čechal    Building C, 2.11 (CEITEC, Purkyňova 123)
10/3  9:00  F. Ligmajer   A5/U4 (FME, Technická 2)
17/3  9:00  Rescheduled until 12/5
24/3  9:00  P. Neugebauer  Building C, 2.11 (CEITEC, Purkyňova 123)
31/3  9:00  J. Arregi    Building C, 2nd floor (CEITEC, Purkyňova 123)
7/4  9:00  M. Urbánek   Building C, 2.11 (CEITEC, Purkyňova 123)
14/4  9:00  P. Procházka  A5/U4 (FME, Technická 2)
21/4  9:00  P. Bábor    A5/U4 (FME, Technická 2)
28/4  9:00  M. Bartošík   A5/U4 (FME, Technická 2)
5/5  9:00  H. Detz     Building C, 2nd floor (CEITEC, Purkyňova 123)
12/5  9:00  O. Sháněl    on-line via MS Teams

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru