Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
3. ročník, I. stupeň

   Speciální praktikum I


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/3. ročník, I. stupeň/Speciální praktikum I     

Speciální praktikum I

Speciální praktikum I probíhá v laboratořích A2/523. Cílem tohoto laboratorního cvičení je, aby se student seznámil s moderními charakterizačními metodami. Příprava na laboratorní cvičení spočívá v osvojení si teoretických poznatků týkajících se jednotlivých úloh. Tyto poznatky studentům posléze slouží při měření a vyhodnocování praktických úloh, se kterými se mohou setkávat ve svém následujícím studiu či profesi. Pro efektivní přípravu jsou studentům k dispozici výukové materiály k jednotlivým úlohám a soubor otázek, které slouží k ověření základních znalostí. Otázky a přípravné materiály k předmětu Speciální praktikum I pro 3. ročník Fyzikálních inženýrů v roce 2024.

 Otazky k příprave

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru