Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Závěrečné práce

   1995


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Závěrečné práce/1995     

Diplomové práce zpracované v roce 1995

  • PURMA Jaroslav - Analýza osvětlovacích soustav. (Doc. Harna)
    V práci je popsána metoda výpočtu osvětlení ve srovnávací rovině pomocí známých geometrických a fotometrických charakteristik. Součástí práce je i několik vybraných částí programu, který vznikl při řešení diplomové práce.

  • KLEINOVÁ Zuzana – Kombinovaný Fabry-Perotův interferometr s dálkovým ovládáním. (Ing. Kršek)
    Práce se zaměřuje na měření úhlové úchylky odrazných ploch svírajících pravý úhel, měření vlastností optických prvků a justážních členů. V závěru práce je proveden výběr optického prvku pro kontrolu pravého úhlu s využitím vícesvazkové a vícevlnové interference světla.

  • KRZYŽÁNEK Vladislav – Analýza obrazu nedokonale periodických objektů zásahem do spektra prostorových frekvencí. (Prof. Komrska)
    Obecný popis obrazu v diskrétní formě a některé jeho charakteristiky. Návrh modelů, kterými lze popsat obraz dokonale i nedokonale periodických objektů. Metoda průměrování obrazu včetně porovnání více metod zpracování obrazu.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru