Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika I
Domácí příprava a samostudium

   Interaktivní programy


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika I/Domácí příprava a samostudium/Interaktivní programy     

Interaktivní programy k tématům předmětu Fyzika I

 • Program  Kinematika (velikost 414.6 kB) pro simulaci pohybu částice v prostoru. Uživatel může libovolně zobrazovat trajektorii, vektory polohy, rychlosti a zrychlení částice.

 • Program  Vzájemné pohyby (velikost 418.96 kB) pro sledování pohybu částice v pevné a pohybující se soustavě. Lze libovolně zobrazovat trajektorie, vektory polohy, rychlosti a zrychlení částice v obou souřadných soustavách.

 • Programy

  pro simulaci srážek částic. Uživatel může zadávat hmotnosti a počáteční rychlosti částic.

 • Program  Kmity (velikost 416.25 kB) pro simulaci kmitání tělesa na pružině. Uživatel může libovolně měnit hmotnost tělesa, tuhost pružiny a počáteční podmínky.

 • Program  Kyvadlo (velikost 415.67 kB) pro simulaci kmitání fyzického kyvadla. Uživatel může libovolně měnit moment stervačnosti tělesa, vzdálenost těžiště tělesa od čepu a počáteční podmínky. Může rovněž porovnat řešení nelineární a lineární diferenciální rovnice.

 • Programy

  Znázornění skládání kmitů v jednom a ve dvou směrech.

 • Program  Zvukové vlny v trubici (velikost 408.44 kB) pro simulaci šíření zvukových vln v trubici s otevřeným i zavřeným koncem. Uživatel může sledovat kmitání elemntů vzduuchu v různých místech trubice.

 • Program  Pruzina (velikost 405.09 kB) pro simulaci šíření vlny v pružině, která visí v tíhovém poli. Uživatel může meřit různou rychlost šíření v různých místech pružiny.

 • Program  GeomOptika (velikost 408.96 kB) pro simulaci zobrazování předmětu různými geometrickými prvky (zrcadlo, spojka a rozptylka). Uživatel může měnit polohu předmětu. Názorně se ukazuje, jak se konstruuje poloha a výška obrazu.

 • Program  Interference (velikost 405.74 kB) pro simulaci interference vlnění ze dvou zdrojů. Vlnová délka vlnění a vzdálenost zdrojů mohou být uživatelem měněny.

 • Program  Fourierův rozvoj různých funkcí (velikost 407.37 kB) názorně ukazuje rozkladu některých funkcí pomocí Fourierových řad.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru