Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
3. ročník, I. stupeň
Fyzika pevných látek

   Interaktivní programy


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/3. ročník, I. stupeň/Fyzika pevných látek/Interaktivní programy     

Interaktivní programy

 Difrakce Simulace difrakce vlnění na mřížce. Uživatel může zadat tvar mřížky a polohu detektoru, kde bude vlnění snímáno. Zobrazuje se okamžitá výchylka i intenzita.

 Kmity mřížky řetízku atomů Simulace kmitů řetízků atomů. Lze studovat kmity atomů stejného typu i dvou typů, postupné i stojaté vlny. Uživatel libovolně nastavuje vlnové číslo vlnění.

 Hustota stavů elektronového plynu Výpočet hustoty stavů elektronového plynu v trojrozměrné krabici. Nastavením rozměrů krabice lze spojitě přecházet z 1D přes 2D do 3D.

 Animace - principy RBS kanálování

Na doprovodných textech k interaktivním programům se pracuje, takže s veškerými problémy i nápady se zatím obracejte na Radka Kalouska.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru