Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
3. ročník, I. stupeň

   Fyzikální proseminář V


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/3. ročník, I. stupeň/Fyzikální proseminář V     

Fyzikální proseminář V

Předmět Fyzikální proseminář V doplňuje učivo probírané v rámci přednášky Kvantová a statistická fyzika oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Studenti si vhodnou formou osvojují a procvičují některé kapitoly ze statistické fyziky a termodynamiky.

Doporučená studijní literatura

  • C. Kittel: Thermal physics. Wiley, New York 1969

  • L. D. Landau, E. M. Lifshitz: Statistical Physics. Part 1, Course of Theoretical Physics. ELSEVIER 2006

  • J. Kvasnica: Statistická fyzika. Academia, Praha 1983

  • J. Kvasnica: Termodynamika. SNTL, Bratislava 1965

  •  R. Kalousek: Jemný úvod do statistické fyziky a termodynamiky

Hodnocení

je prováděno na základě diskuse nad tématy, jež byly probrány.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru