Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Závěrečné práce

   Bakalářské práce


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/Závěrečné práce/Bakalářské práce     

Bakalářské práce

Akademický rok 2016-2017

Příprava a testování SNOM sond speciálních vlastností
Bobek Juraj, Bc. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.) Detail

Studium asymetrických vyhlazených mřížek vytvořených elektronovou litografií
Brunn Ondřej, Bc. (Vedoucí: Ing. Stanislav Krátký) Detail

Růst 3D struktur na keramických substrátech indukovaný elektronovým svazkem
Bukvišová Kristýna, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. David Salamon, Ph.D.) Detail

Kontaktování jednorozměrných nanostruktur
Citterberg Daniel, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Návrh mikroskopového LED osvětlovače
Gricová Monika, Bc. (Vedoucí: Ing. Martin Antoš, Ph.D.) Detail

Výroba a využití grafen-kovových heterostruktur v biosensorice povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie
Hegrová Veronika, Bc. (Vedoucí: Ing. Martin Konečný) Detail

Analýza pokročilých materiálů a struktur metodou SIMS
Holeňák Radek, Bc. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Transportní vlastnosti jednorozměrných magnetických nanostruktur
Holobrádek Jakub, Bc. (Vedoucí: Ing. Marek Vaňatka) Detail

Mikroskopie magnetických sil a transportní vlastnosti metamagnetických nanostruktur
Jaskowiec Jiří, Bc. (Vedoucí: Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D.) Detail

Detekce fluoru pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu
Jaworková Magdalena, Bc. (Vedoucí: Ing. David Prochazka, Ph.D.) Detail

Analýza jednorozměrných struktur pomocí Kelvinovy silové mikroskopie
Kovařík Martin, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Studium lokálně modifikovaných povrchů pro selektivní růst kobaltu
Krajňák Tomáš, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM)
Majerová Irena, Bc. (Vedoucí: Ing. Petr Dvořák) Detail

Růst ZnO nanodrátů
Mikula Martin, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Leptání SiO2 pomocí depozice Si
Pokorný David, Bc. (Vedoucí: Ing. Josef Polčák, Ph.D.) Detail

Fraunhoferova difrakce na soustavě identických a stejně orientovaných objektů
Prokop David, Bc. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc.) Detail

Selektivní hydrogenace/oxidace CVD grafenu pomocí AFM
Přikryl Vojtěch, Bc. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Adaptace aparatury UHV SEM pro tvorbu a charakterizaci nanostruktur
Skladaný Roman, Bc. (Vedoucí: Ing. Michal Páleníček) Detail

Studium chemického čištění povrchů metodou LEIS
Staněk Jan, Bc. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Komparativní spektrální analýza metodami ESA–LEIS a TOF–LEIS
Strapko Tomáš, Bc. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Fluorescenční třípásmový reader
Škrabalová Denisa, Bc. (Vedoucí: Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.) Detail

Návrh sběrné optiky pro in-situ analýzu metodou spektroskopie laserem buzeného plazmatu
Švábíková Anna, Bc. (Vedoucí: Ing. Pavel Pořízka, Ph.D.) Detail

CVD grafenový sensor relativní vlhkosti měřený v atmosférických podmínkách a podmínkách vakua
Urbiš Jakub, Bc. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Transportní vlastnosti jednotlivých grafenových zrn
Vysocký Filip, Bc. (Vedoucí: Ing. Pavel Procházka) Detail

Akademický rok 2015-2016

Příprava povrchů s difuzní bariérou pro studium počáteční fáze růstu polovodičových nanovláken
Andrýsek Michal, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Vývoj nosiče vzorků pro měření elektrických vlastností v UHV SEM
Axman Tomáš, Bc. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Analýza grafenových vrstev připravených metodou CVD pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů
Bábík Pavel, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.) Detail

Sledování dynamiky buněčné linie v multimodálním holografickém mikroskopu v transmisním módu
Blašťáková Lucia, Bc. (Vedoucí: Ing. Lenka Štrbková) Detail

Návrh zdroje atomů uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v UHV
Čalkovský Vojtěch, Bc. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Vizualizace proudění kryogenního helia metodou laserově indukované fluorescence
Drahotský Jakub, Bc. (Vedoucí: Ing. Pavel Urban, Ph.D.) Detail

Zpracování dat pro tomografickou rekonstrukci
Dvořák Jindřich, Bc. (Vedoucí: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.) Detail

Příprava vysoce definovaných nanoporézních struktur s využitím v membránové biosensorice
Fabianová Kateřina, Bc. (Vedoucí: Ing. Jakub Sadílek) Detail

Směrové plazmonické antény
Formanová Veronika, Bc. (Vedoucí: Ing. Michal Kvapil, Ph.D.) Detail

Příprava grafenového biosensoru s odezvou ve střední infračervené oblasti
Gallina Pavel, Bc. (Vedoucí: Ing. Jakub Sadílek) Detail

Transportní vlastnosti grafenových vrstev během jejich přenosu
Gryga Michal, Bc. (Vedoucí: Ing. Pavel Procházka) Detail

Příprava a testování SNOM sond se speciálními vlastnostmi
Hertl Vít, Bc. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.) Detail

Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Sn a Zn
Horák Stanislav, Bc. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Studium energiových přechodů laserem buzeného plazmatu
Hošek Martin, Bc. (Vedoucí: Ing. Jakub Klus) Detail

Úprava náhledového modulu sestavy LIBS
Hrabal Zdeněk, Bc. (Vedoucí: Ing. Michal Brada) Detail

Analýza bipolárních tranzistorů s izolovaným hradlem
Karlovský Juraj, Bc. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Organické materiály pro molekulární kvantové bity: depozice a analýza chemického složení a morfologie vrstev
Komora Mojmír, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Selektivní hydrogenace grafenu připraveného metodou chemické depozice z plynné fáze
Kovařík Štěpán, Bc. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Magnetické vlastnosti materiálů založených na metastabilních vrstvách Fe-Ni
Křižáková Viola, Bc. (Vedoucí: Ing. Lukáš Flajšman) Detail

Příprava grafenových nanostruktur pro aplikace
Midlíková Jana, Bc. (Vedoucí: Ing. Zuzana Lišková, Ph.D.) Detail

Návrh a ověření funkce nízkoteplotních částí stolku UHV SEM/SPM mikroskopu
Pola Tomáš, Bc. (Vedoucí: Ing. Pavel Urban, Ph.D.) Detail

Magnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturách
Schánilec Vojtěch, Bc. (Vedoucí: Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D.) Detail

Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii
Schiffer Štěpán, Bc. (Vedoucí: Ing. Jakub Klus) Detail

Růst epitaxních kobaltových (CoSi2) ostrůvků pomocí epitaxe řízené oxidovou vrstvou
Stará Veronika, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Vliv vlastností obrazových senzorů na kvalitu rekonstrukce kvantitativního fázového zobrazení
Šulc Václav, Bc. (Vedoucí: Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.) Detail

Rentgenová počítačová tomografie chrupavčitých tkání embryí
Tesařová Markéta, Bc. (Vedoucí: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.) Detail

Organické materiály pro molekulární kvantové bity: příprava vrstev a jejich rentgenová analýza
Tuček Marek, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Sledování vlivu tenkých vrstev na buněčné chování v multimodálním holografickém mikroskopu
Vengh Martin, Bc. (Vedoucí: Ing. Lenka Štrbková) Detail

Akademický rok 2014-2015

Optické vlastnosti infračervených plazmonických antén vyrobených metodou FIB
Biolek Vladimír, Ing. (Vedoucí: Ing. Michal Kvapil, Ph.D.) Detail

Příprava grafenových vrstev metodou MBE
Čalkovský Martin, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Rigorózní simulace interakce světla s buňkami
Dršata Martin, Ing. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.) Detail

Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si
Hlavička Ivo, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur
Hrubý Jakub, Ing. (Vedoucí: RNDr. Michaela Šimšíková, Ph.D.) Detail

Depozice tenkých vrstev pomocí iontového naprašování IBS/IBAD
Hudeček Jan, Bc. (Vedoucí: Ing. Petr Dvořák) Detail

Příprava grafenových vzorků pro experimenty v UHV podmínkách
Mareček David, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Kinematika bodových částic a šíření světla v de Sitterově časoprostoru
Michalík Tomáš, Bc. (Vedoucí: Klaus Bering Larsen, Ph.D.) Detail

Analýza transportních vlastností grafenových nanostruktur
Novák Martin, Ing. (Vedoucí: Ing. Zuzana Lišková, Ph.D.) Detail

Depozice cínem dopovaného oxidu inditého a výzkum jeho optických vlastností
Olivíková Gabriela, Ing. (Vedoucí: Ing. Petr Dvořák) Detail

Světlem ovládané biomolekuly
Planer Jakub, Ing. (Vedoucí: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.) Detail

Příprava 2D heterostruktur
Ředina Dalibor, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartoš, Ph.D.) Detail

Selektivní depozice stříbrných nanočástic z roztoku
Salajková Zita, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Ověření metody rekonstrukce prostorového rozložení indexu lomu pomocí holografického mikroskopu
Schneider Martin, Ing. (Vedoucí: Ing. Pavel Kolman, Ph.D.) Detail

SNOM sondy se speciálními vlastnostmi
Slabý Vít, Bc. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.) Detail

Sestavení a testování nízkoteplotního mikroskopu STM
Sojka Antonín, Ing. (Vedoucí: Ing. Michal Pavera, Ph.D.) Detail

Testování prototypu UHV rastrovacího elektronového mikroskopu a konstrukce jeho efuzní cely
Šárközi Rudolf, Ing. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Zdokonalení řídících a analyzačních technik vývojového modelu SPM
Štefko Marcel, Bc. (Vedoucí: Ing. Dalibor Šulc, Ph.D.) Detail

Příprava mikro- a nanostruktur pomocí rozdílných leptacích metod
Těšík Jan, Ing. (Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Šamořil, Ph.D.) Detail

Příprava a charakterizace tenkých vrstev MoS2
Tomková Renáta, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartoš, Ph.D.) Detail

Mikroskopie magnetických sil v proměnném magnetickém poli
Turčan Igor, Ing. (Vedoucí: Ing. Michal Urbánek, Ph.D.) Detail

Systém pro kontrolu rozměrů transportního nosiče
Vodička Petr, Ing. (Vedoucí: Ing. Martin Antoš, Ph.D.) Detail

Akademický rok 2013-2014

Návrh aparatury pro VF plasmové leptání
Bárdy Stanislav, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Návrh, výroba a testování environmentální komory pro mikroskop atomárních sil a pro elektronická měření nanosenzorů
Cahlík Aleš, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Studium rozhraní grafen/křemík užitím metody EBIC
Hammerová Veronika, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Optimalizace iontového zdroje typu Colutron
Horký Michal, Ing. (Vedoucí: Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.) Detail

Interakce SNOM hrotu s blízkým elektromagnetickým polem vzniklým interferencí povrchových plazmonových polaritonů
Jakub Zdeněk, Ing. (Vedoucí: Ing. Petr Dvořák) Detail

Testování reflexního módu multimodálního holografického mikroskopu
Kachtík Lukáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Aneta Křížová) Detail

Možnosti determinace povrchu objektů v tomografických datech
Kalasová Dominika, Ing. (Vedoucí: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.) Detail

Zlepšování limitů detekce spektroskopie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) pomocí aplikace nanočástic
Képeš Erik, Ing. (Vedoucí: Ing. Lucia Sládková) Detail

Pasivace povrchu germania metodou ALD
Kuba Jakub, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Grafenové struktury vhodné pro polem řízené tranzistory
Kurfürstová Markéta, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Studium molekulárních svazků organických materiálů
Maniš Jaroslav, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Srovnání zobrazovacích možností transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu
Maňka Tadeáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.) Detail

Sestavení databáze spektrálních čar vybraných standardů pro spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS) a dvoupulzní spektrometrii laserem buzeného plazmatu (DP LIBS)
Mazura Martin, Ing. (Vedoucí: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.) Detail

Příprava nanostruktur pomocí mokrého chemického leptání
Musálek Tomáš, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence
Pikálek Tomáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D.) Detail

Prvoprincipiální studium stability krystalů pevných látek
Pleskot Ondřej, Bc. (Vedoucí: doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.) Detail

Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Al
Řihák Radek, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Optimalizace nastavení tomografické stanice GE phoenix pro plastové součásti obsahující kovové části
Starý Přemysl, Ing. (Vedoucí: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.) Detail

Návrh rozšíření spektrometru pro měření absolutní odrazivosti
Šustek Štěpán, Ing. (Vedoucí: Ing. Jakub Klus) Detail

Optimalizace optické pinzety pro multimodální holografický mikroskop
Vaverka Jan, Ing. (Vedoucí: Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.) Detail

Tvorba kobaltových nanoteček pomocí EBID a optimalizace jejich chemického složení a morfologie
Vyroubal Ondřej, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Příprava a charakterizace vzorků pro studium vlivu povrchových plasmonových polaritonů na růst ostrůvků na površích
Závodný Adam, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Použití fluorescenčního holografického mikroskopu
Zobač Evžen, Bc. (Vedoucí: Ing. Pavel Kolman, Ph.D.) Detail

Akademický rok 2012-2013

Sekvenční růst GaN nanokrystalů na substrát SiO2 modifikovaný metodou FIB
Damková Jana, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Simulace zobrazení holografickým mikroskopem se zahrnutím optických vad obrazu
Effenberger Adam, Ing. (Vedoucí: Ing. Matěj Týč, Ph.D.) Detail

Konstrukce zařízení pro měření magnetických vlastností mikro a nanostruktur
Flajšman Lukáš, Ing. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.) Detail

Rastrovací elektronová mikroskopie vzorků zahřívaných na zvýšenou teplotu
Flekna Martin, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.) Detail

Návrh atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v podmínkách UHV
Horáček Matěj, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Charakterizace elektronové trysky
Horák Michal, Ing. (Vedoucí: Ing. Jakub Zlámal, Ph.D.) Detail

Neutralizace náboje na povrchu nevodivých substrátů při depozici iontovým svazkem
Kejík Lukáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.) Detail

Optimalizace vysokofrekvenčního atomárního disociačního zdroje pro depozici GaN
Kern Michal, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Depozice gallium-nitridových tenkých vrstev na křemíkové substráty strukturované elektronovou litografií
Knotek Miroslav, Ing. (Vedoucí: Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.) Detail

Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách
Konečná Andrea, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.) Detail

Aplikace grafénu modifikovaného metodou FIB v oblasti senzorů relativní vlhkosti
Kormoš Lukáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Měření rozložení ekvivalentu suché hmoty buňky kvantitativním fázovým kontrastem koherencí řízeného holografického mikroskopu
Kovářová Klára, Ing. (Vedoucí: Ing. Aneta Křížová) Detail

Návrh a testování algoritmů pro regulaci relativní vlhkosti v komoře mikroskopu AFM
Nezval David, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu NCD
Piastek Jakub, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Návrh nového termálního disociačního zdroje kyslíkových atomů
Šikula Marek, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Studium tvorby vodního menisku mezi hrotem AFM a povrchem NaCl
Švarc Vojtěch, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Magnetické multivrstvy pro aplikace ve spintronice
Vaňatka Marek, Ing. (Vedoucí: Ing. Michal Urbánek, Ph.D.) Detail

Akademický rok 2011-2012

Tvorba plazmonických mikro a nanostruktur pomocí elektronové litografie
Babocký Jiří, Ing. (Vedoucí: Ing. Michal Kvapil, Ph.D.) Detail

Automatizace vyhodnocování dat TDS
Badin Viktor, Ing. (Vedoucí: Ing. Michal Potoček, Ph.D.) Detail

Úprava fokusační části stolní sestavy pro laserovou spektroskopii LIBS
Borovský Ján, Ing. (Vedoucí: Mgr. Ota Samek, Dr.) Detail

Modernizace UHV manipulátoru pro metody SIMS a LEIS
Dao Tomáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Návrh iontového zdroje pro odprašování
Glajc Petr, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Příprava a analýza nanostruktur v podmínkách UHV
Gloss Jonáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Výroba nanostruktur na grafitových/grafenových vrstvách a měření jejich transportních vlastností za pokojové teploty
Hrabovský Miloš, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Selektivní růst GaN na SiN
Hulva Jan, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Modelování růstu polovodičových nanovláken
Kovács Roland, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Příprava a charakterizace šablon pro výrobu nanovláken
Lednický Tomáš, Ing. (Vedoucí: Ing. David Škoda, Ph.D.) Detail

Selektivní růst GaN na modifikovaný substrát metodou FIB
Mareš Petr, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Měření fotoluminiscenčních vlastností ultratenkých vrstev
Metelka Ondřej, Ing. (Vedoucí: Ing. Mgr. Tomáš Šamořil, Ph.D.) Detail

Studium vlastností povrchových plazmonových polaritonů pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli
Neuman Tomáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Petr Dvořák) Detail

Morfologie ostrůvků germania v přítomnosti gallia a zlata
Pejchal Tomáš, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Výroba nanodrátů do porézního oxidu hliníku pomocí elektrolýzy
Staňo Michal, Ing. (Vedoucí: Ing. David Škoda, Ph.D.) Detail

Funkcionalizované nanostruktury
Váňa Rostislav, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Příprava grafenových vrstev různými metodami a charakterizace jejich vlastností
Zahradníček Radim, Ing. (Vedoucí: Ing. Zuzana Lišková, Ph.D.) Detail

Akademický rok 2010-2011

Susceptibilitně váhované magnetickorezonanční zobrazování
Bačovský Jaromír, Ing. (Vedoucí: Ing. Zenon Starčuk, CSc.) Detail

Výroba membrán pomocí anizotropního leptání křemíku
Balajka Jan, Ing. (Vedoucí: Ing. Michal Urbánek, Ph.D.) Detail

Koherencí řízený holografický mikroskop ve výzkumu životního cyklu buňky
Bartoníček Jan, Ing. (Vedoucí: Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.) Detail

Tvorba nanostruktur pomocí fokusovaného iontového svazku
Bartoš Radko, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Studium růstu ultratenkých vrstev Au
Beránek Jiří, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Příprava ultratenkých vrstev SiN
Dvořák Martin, Ing. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Užití plazmonických struktur pro zvýšení účinnosti fotovoltaických zařízení
Hrtoň Martin, Ing. (Vedoucí: Ing. Lukáš Břínek, Ph.D.) Detail

Kalibrace zkušebního zařízení MZGS-200 a sledování únavových experimentů pomocí LabVIEW
Klus Jakub, Ing. (Vedoucí: Ing. Karel Slámečka, Ph.D.) Detail

Studium selektivního růstu kovů na matrici připravené pomocí AFM nanolitografie
Konečný Martin, Ing. (Vedoucí: Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D.) Detail

Depozice kovových nanočástic z roztoku a výzkum jejich optických vlastností
Ligmajer Filip, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D.) Detail

Rekonstrukce iontového děla a jeho aplikace pro tvorbu tenkých vrstev a nanostruktur
Novák Tomáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Stanislav Voborný, Ph.D.) Detail

Komponenty pro laserovou mikromanipulaci v koherencí řízeném digitálním holografickém mikroskopu
Straka Branislav, Ing. (Vedoucí: Ing. Zbyněk Dostál, Ph.D.) Detail

Materiály a jejich aplikace v nízkoteplotních částech STM mikroskopu
Voňka Jakub, Ing. (Vedoucí: Ing. Pavel Urban, Ph.D.) Detail

Akademický rok 2009-2010

Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH)
Bouchal Petr, Ing., Ph.D. (Vedoucí: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.) Detail

Příprava trojvrstev Ag/Co/Ag
Burda Pavel, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Lokalizované plazmonové rezonance a fotoluminiscence
Édes Zoltán, Ing. (Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.) Detail

Uživatelský program pro zobrazení a zpracování kvantitativní fáze z digitálního holografického mikroskopu
Hladík Lukáš, Ing. (Vedoucí: Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.) Detail

Vliv elektronového svazku na tenké vrstvy oxidů
Kostyal Michal, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.) Detail

Studium fotoluminiscence tenkých vrstev
Kouřil Jan, Ing. (Vedoucí: doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.) Detail

Metodika pozorování Dictyostelia discoidea v transmisním digitálním holografickém mikroskopu
Křížová Aneta, Ing. (Vedoucí: Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.) Detail

Rastrovací tunelová mikroskopie STM
Michele Ondřej, Bc. (Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.) Detail

Charakterizace nanostruktur mikroskopií blízkého pole (SNOM)
Pagáčová Lenka, Ing. (Vedoucí: Ing. David Škoda, Ph.D.) Detail

Modernizace aparatury pro depozici pomocí iontového naprašování
Páleníček Michal, Ing. (Vedoucí: Ing. Petr Bábor, Ph.D.) Detail

Světelná mikroskopie a její aplikace
Pokorný Pavel, Ing., Ph.D. (Vedoucí: Ing. Martin Lošťák, Ph.D.) Detail

Modelování fotonických struktur pomocí metody konečných diferencí v časové oblasti
Procházka Pavel, Ing. (Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.) Detail

Korekce pozadí zobrazení fáze v digitálním holografickém mikroskopu užitím konvoluce
Rudolfová Zdena, Ing. (Vedoucí: Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.) Detail

Vývoj atomárních a iontových svazkových zdrojů
Tihlařík Jan, Bc. (Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.) Detail

Návrh zrcadlového kolimátoru pro světelný svazek vystupující z kabelu křemenných vláken kruhového průřezu
Vodák Jiří, Ing., Ph.D. (Vedoucí: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.) Detail

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru