Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

   Stipendium Thermo Fisher Scietific


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/Stipendium Thermo Fisher Scietific     

Thermo Fisher Scientific podporuje vybrané studenty stipendiem - polovinu finančních prostředků tvoří stipendium řešitele, zbylou polovinu lze využít na pořízení experimentálního zařízení, dále na konference, cestovné a stravné vynaložené za účelem studia problematiky a provedení experimentální práce, a též na mzdové náklady školitele.

Stipendium se vypisuje na konkrétní témata studentských prací, zaměřených na částicovou fyziku (zdroje, optika, detekce, aplikace, …) nebo vývoj souvisejícího zařízení s využitím znalostí z více oborů (fyzika, konstrukce, vakuum, elektro, software, …). Stipendium může být též uděleno na vypracování práce, při které budou některé parametry experimentu měřeny pomocí interakce částic s povrchem za sníženého tlaku nebo pro přípravu vzorků na zařízeních využívajících částicovou optiku.

Dosavadní stipendisté (rok udělení grantu/ukončení studia)

2013/2015 - Michal Horák, Tomáš Pejchal

2015/2017 - Martin Čalkovský, Gabriela Olivíková, Igor Turčan

2016/2018 – Mojmír Komora, Viola Křižáková, Štěpán Kovařík

2017/2019 – Martin Kovařík, Kristýna Bukvišová, Juraj Bobek

Kontakt za VUT: Miroslav Kolíbal

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru