Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky

   Fyzika I

     Teoretické cvičení
     Laboratorní cvičení
     Vybrané kapitoly
     Přednášky
     Domácí příprava a samostudium
     Zkouška

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika I     

Fyzika I

Aktuální informace naleznete na E-learningu VUT.

Cílem předmětu Fyzika I je seznámit studenty se základními zákony a teoriemi klasické a moderní fyziky tak, aby byli schopni je samostatně aplikovat na jednoduché systémy, objasnit a předpovědět jejich chování.

Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům, že fyzika tvoří teoretický základ a východisko inženýrských disciplin.

Další informace o obsahu předmětu najdete v kartě předmětu.

Podrobnější informace

o předmětu výuky během semestru a o zkoušce najdete v

 programu výuky předmětu Fyzika I

a na těchto odkazech:

Základní studijní literatura

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika (HRW2)

Domácí příprava a samostudium

Pro domácí přípravu a samostudium byly připraveny tyto studijní opory:

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru