Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň

   Obecná fyzika IV

     Osnova
     Lekce
     Cvičení
     A. Einstein 1905 a další
     Nobelovy ceny za kvantovou a atomovou fyziku
     Témata ke zkoušce

Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Obecná fyzika IV     

Obecná fyzika IV

Pozor! Tento předmět má jako prerekvizitu následující předmět z 1. ročníku:

A dále: Tento předmět je prerekvizitou následujících předmětů ze 3. ročníku:

(Pozn.: Prerekvizitou se rozumí předmět či zkouška, která musí být splněna před zapsáním jiného předmětu.)

Materiály pro studenty

pozn. všechny materiály byly přesunuty na elearning VUT

 1. Osnova předmětu

 2. Soubor pěti lekcí

 3. Cvičení

 4. A. Einstein 1905

 5. Témata ke zkoušce

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Účast na cvičeních

 2. Absolvování dvou písemek s alespoň 50% úspěšností

Zkouška

sestává z části písemné a ústní.

Písemná část obsahuje otázky a úlohy jako v testu ve cvičení.

Ústní část sestává z diskuse nad tématem ze zveřejněného seznamu okruhů ke zkoušce .

Literatura

 1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika (HRW2)

 2. Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky. Fragment, 2001.

 3. Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky. Academia Praha, 1975.

 4. Tipler, P. A., Llewellyn, R. A.: Modern physics. WH Freeman Palgrave Macmilan, 2000.

 5. Serway, R. A., Moses, C. J., Moyer, C. A.: Modern Physics. Saunders, 1989.

Garant předmětu

Prof. RNDr. Petr Dub, CSc.

e-mail: dub@fme.vutbr.cz.


Odkazy:

   Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika (HRW2)
© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru