Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika I
Domácí příprava a samostudium

   Animace fyzikálních úloh


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika I/Domácí příprava a samostudium/Animace fyzikálních úloh     

Animace fyzikálních úloh

Šikmý vrh

Šikmý vrh tělesa

Pohyb po kružnici

Pohyb po kružnici - polohový vektor
Pohyb po kružnici - rychlost
Pohyb po kružnici - zrychlení
Pohyb po kružnici - úhlová rychlost

Kmitání

Kmitání tělesa na pružině
Matematické kyvadlo s malou výchylkou
Matematické kyvadlo s velkou výchylkou
Kónické kyvadlo

Kinetická teorie plynů

Rovnovážný stav atomů argonu
Polystyrenové kuličky v krabici, srážky částic, střední volná dráha, změna objemu krabice

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru