Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Ostatní kurzy

   Teoretické základy technických měření


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Ostatní kurzy/Teoretické základy technických měření     

Teoretické základy technických měření


Úkoly pro laboratorní cvičení - hromadné úlohy

A) Úvod do cvičení, nejistoty měřených veličin
B) Závislost doby kmitu desky na poloze osy otáčení

Úkoly pro laboratorní cvičení - individuální úlohy

lab. 128

 1.  Absorpční polovrstva pro záření gama
   Instrukce

 2.  Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem
   Instrukce

 3.  Poissonova konstanta pro vzduch
   Instrukce

 4.  Fázové posuvy střídavých proudů vzhledem k napětí
   Instrukce

 5.  Vazkost kapalin
   Instrukce

 6.  Nakloněná rovina
   Instrukce

lab. 217

 1.  Měření ohniskových vzdáleností tenkých čoček
   Instrukce

 2.  Mechanické vlnění: stojaté vlnění na struně
   Instrukce

 3.  Skupenské teplo tání ledu
   Instrukce

 4.  Měření vlnové délky světla
   Instrukce

 5.  Moment setrvačnosti tělesa
   Instrukce

 6.  Pohyb elektronů v magnetickém poliInformace o organizaci výuky v předmětu naleznete  zde.
 Informace o první pomoci při úrazu v laboratoři. Výsledky testu 2015

 Výsledky opravného testu 2015Kontakt:

Ústav fyzikálního inženýrství
Ing. Stanislav Voborný, PhD.
Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 783, 541 142 793, 605 284 791
e-mail: voborny@fme.vutbr.cz

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru