Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Ostatní kurzy

   Teoretické základy technických měření


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Ostatní kurzy/Teoretické základy technických měření     

Teoretické základy technických měření


Úkoly pro laboratorní cvičení - hromadné úlohy

A) Úvod do cvičení, nejistoty měřených veličin (velikost 102.83 kB)
B) Závislost doby kmitu desky na poloze osy otáčení (velikost 109.87 kB)

Úkoly pro laboratorní cvičení - individuální úlohy

lab. 128

 1.  Absorpční polovrstva pro záření gama (velikost 124.53 kB)
   Instrukce (velikost 304.33 kB)

 2.  Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem (velikost 251.55 kB)
   Instrukce (velikost 139.37 kB)

 3.  Poissonova konstanta pro vzduch (velikost 118.48 kB)
   Instrukce (velikost 229.21 kB)

 4.  Fázové posuvy střídavých proudů vzhledem k napětí (velikost 109.46 kB)
   Instrukce (velikost 654.93 kB)

 5.  Vazkost kapalin (velikost 102.34 kB)
   Instrukce (velikost 209.18 kB)

 6.  Nakloněná rovina (velikost 811.73 kB)
   Instrukce (velikost 755.99 kB)

lab. 217

 1.  Měření ohniskových vzdáleností tenkých čoček (velikost 119.26 kB)
   Instrukce (velikost 85.25 kB)

 2.  Mechanické vlnění: stojaté vlnění na struně (velikost 151.03 kB)
   Instrukce (velikost 285.91 kB)

 3.  Skupenské teplo tání ledu (velikost 119.54 kB)
   Instrukce (velikost 610.12 kB)

 4.  Měření vlnové délky světla (velikost 131.5 kB)
   Instrukce (velikost 158.3 kB)

 5.  Moment setrvačnosti tělesa (velikost 104.74 kB)
   Instrukce (velikost 193.76 kB)

 6.  Pohyb elektronů v magnetickém poli (velikost 709.46 kB)Informace o organizaci výuky v předmětu naleznete  zde (velikost 133.61 kB).
 Informace (velikost 411.98 kB) o první pomoci při úrazu v laboratoři. Výsledky testu 2015 (velikost 166.36 kB)

 Výsledky opravného testu 2015 (velikost 122.48 kB)Kontakt:

Ústav fyzikálního inženýrství
Ing. Stanislav Voborný, PhD.
Technická 2, 616 69 Brno
tel.: 541 142 783, 541 142 793, 605 284 791
e-mail: voborny@fme.vutbr.cz

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru