Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
3. ročník, I. stupeň
Kvantová a statistická fyzika

   Zkouška


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/3. ročník, I. stupeň/Kvantová a statistická fyzika/Zkouška     

Zkouška z Kvantové a statistické fyziky

Je požadována znalost základních představ a metod kvantové a statistické fyziky a schopnost je aplikovat při kvantitativní a kvalitativní analýze fyzikálních situací a při řešení jednoduchých problémů.

Písemná část zkoušky zadaná formou testu s výběrovými odpověďmi je doplněna rozhovorem o tématech zařazených do tohoto testu.

Při stanovení výsledného hodnocení předmětu se přihlíží k práci ve cvičení, zejména k úrovni přednesených seminárních vystoupení a zpracovaných projektů.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru