Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň
Elektrodynamika a speciální teorie relativity

   Zkouška


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Elektrodynamika a speciální teorie relativity/Zkouška     

Teorie elektromagnetického pole a teorie relativity

Požadavky ke zkoušce

Předpokládá se bezpečná a aktivní znalost elektřiny a magnetismu a speciální teorie relativity na úrovni základního kurzu fyziky (Halliday-Resnick-Walker: Fyzika, 2. vydání , kap. 21 až 33 a 37), základů vektorové analýzy a dále Maxwellových rovnic v integrálním a diferenciálním tvaru pro vakuum a látková prostředí, potenciálů elektromagnetického pole a základů čtyřvektorového formalismu a ne na místě posledním schopnost formulovat a řešit základní úlohy elektromagnetismu v kartézských a křivočarých (cylindrických a sférických) souřadnicích.

Průběh zkoušky

Zkouška sestává z části písemné a ústní. V písemné části budou zadány takové úlohy, které lze vyřešit ve stanoveném čase bez použití literatury.

V ústní části při diskusi, vycházející z úloh řešených na písemce, musí student prokázat přiměřenou podrobnou znalost jednotlivých témat, ale také schopnost orientovat se v problematice jako celku a zejména vystihnout podstatné věcné a historické souvislosti.

 Témata ke zkoušce

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru