Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
2. ročník, I. stupeň
Elektrodynamika a speciální teorie relativity

   Témata ke zkoušce


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/2. ročník, I. stupeň/Elektrodynamika a speciální teorie relativity/Témata ke zkoušce     

Témata ke zkoušce z teorie elektromagnetického pole

  1. Maxwellovy rovnice. Potenciály pole

  2. Energie a hybnost elektromagnetického pole

  3. Elektrostatika: Poissonova rovnice a její řešení. Coulombův zákon. Energie soustavy nábojů

  4. Magnetické pole stacionárního proudu. Biotův-Savartův zákon.

  5. Pole elektrického a magnetického dipólu

  6. Kvazistacionární pole: Skinefekt. Vlastní a vzájemná indukčnost. Energie magnetického pole

  7. Elektromagnetické pole v látkovém prostředí. Okrajové podmínky

  8. Časově proměnné elektromagnetické pole I: Elektromagnetické vlny ve vakuu, izotropním dielektriku a ve vodiči

  9. Časově proměnné elektromagnetické pole II: Nehomogenní vlnová rovnice, retardované a advansované potenciály. Záření oscilujícího dipólu

  10. Základy čtyřvektorového formalismu

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru