Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Výuka
Základní kurz fyziky
Fyzika II
Teoretické cvičení

   Interaktivní programy


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Výuka/Základní kurz fyziky/Fyzika II/Teoretické cvičení/Interaktivní programy     

Interaktivní programy k tématům předmětu Fyzika II

  • Program  ElPole pro simulaci elektrostatického pole nábojů, které mohou být libovolně uživatelem přidávány a přemisťovány. V programu je zařazena i simulace pohybu volného náboje v elektrostatickém poli.

  • Program  Obvody pro simulaci časových průběhů proudů a napětí v obvodu s jednou a dvěma smyčkami. Do obvodu mohou být různě vkládány rezistory, kondenzátory, cívky a zdroje elektromotorického napětí s konstantní i časově proměnnou hodnotou.

  • Program  Fourier názorně ukazuje vyjádření některých funkcí pomocí Fourierových řad. Uživatel může zobrazovat jednotlivé členy i součty libovolných členů řady. Může též měnit interval, ve kterém je funkce řadou vyjádřena.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru