Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 

Informace o ústavu

Ústav fyzikálního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Technická 2, 616 69 Brno

 

Tel.:(+420) 541 142 820

Fax:(+420) 541 142 842

@: sikola@fme.vutbr.cz

www: physics.fme.vutbr.cz


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

   ÚFI

     Informace
       O ústavu
       Stránky zaměstnanců
         Miroslav Buček
         Jakub Zlámal
           Výuka
             Fyzika I
             Fyzika II
               Poznámky k laboratornímu cvičení

             Přesná mechanika I
             Přesná mechanika II
             Částicová optika

           Software

         Michal Urbánek
           Speciální praktikum II B
           Fyzika II /staré/
           Diplomka Kaufman

         Stanislav Průša
           Fyzikální praktikum III
           OF 1 2015

         Petr Dub
         Jiří Spousta
         Radim Chmelík
         Miroslav Černý
         Petr Bábor
         Radek Kalousek
         Jozef Kaiser /nové/
           Kontrolní práce - Fyzika I
           Přednášky 2008/09 - Geometrická optika_LF
             Geometrikcá optika II
             Geometrická optika I

         Jaroslav Pokluda
         Pavel Šandera
         Jiří Petráček
         Miloslav Ohlídal /nové/
         Jan Čechal /nové/
         Karel Slámečka
          /nové/
          /nové/
          /nové/
         Stanislav Voborný
           Návody k laboratornímu cvičení (BF) /staré/

       Stránky doktorandů
         Miroslav Bartošík
         Petr Šesták /nové/
           Fyzika 2
           Fyzika 1

         Hana Janečková /nové/
         Miroslav Kolíbal
         Tomáš Matlocha /nové/
         Tomáš Zikmund
           Vysledky laboratorniho cviceni

         Luděk Lovicar
         Tomáš Slabý
           Laboratorní cvičení

         Matěj Týč /nové/
           podpory
           Kurz FOSS
           Kurz Pythonu - LS

         Martin Lošťák /nové/
           Vypočítané příklady ke kap. 28
           Vypočítané příklady ke kap 39-43
           Písemka Pátek 12.00
           Písemka Pátek 10.00
           Příručka k magnetismu
           Kondenzátory - Dokončení příkladu 26/31
           Písemka středa 10:00
           Příklady z TD ke zkoušce
           Slíbené příklady - magnetismus

         Lukáš Kvasnica
           Software

         Petr Dvořák
         Pavel Jánský
         Pavel Kolman
         Jakub Neuwirth
         Martin Plojhar
           Fyzika 1
             Skupina T1
             Skupina T2
             Skupina T3

         Ondřej Tomanec /staré/

       Archiv

     Výuka
       Richard P. Feynman studentům o studiu fyziky
       Den otevřených dveří na ÚFI
       Základní kurz fyziky
         Fyzika I
           Teoretické cvičení
           Laboratorní cvičení
             Experiment na dálku
             Interaktivní programy
               Torzní kmity
               Vlny v trubici
               Statistika

           Vybrané kapitoly
           Přednášky
           Domácí příprava a samostudium
             Interaktivní testy
             Interaktivní programy
             Interaktivní úlohy
             Videa fyzikálních experimentů
               Kmitání a vlnění

             Animace fyzikálních úloh
             Doplňující studijní texty

           Zkouška

         Fyzika (profesní obory)
           Teoretické cvičení
           Laboratorní cvičení
           Vybrané kapitoly
           Přednášky
           Zkouška

         Fyzika II /nové/
           Teoretické cvičení
             Interaktivní testy
             Interaktivní programy
             Interaktivní úlohy
             Videa fyzikálních experimentů
             Doplňující učební text

           Laboratorní cvičení
             Kombinované studium
             Experimenty na dálku

           Vybrané kapitoly
           Přednášky
           Zkouška

       Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
         Systém prerekvizit a korekvizit
         1. ročník, I. stupeň
           Obecná fyzika I
             Teoretické cvičení
             Přednášky

           Úvod do fyzikálního inženýrství a nanověd
           Fyzikální proseminář I
           Obecná fyzika II
             Přednášky

           Fyzikální praktikum I
           Fyzikální proseminář II
           Semestrální projekt I

         2. ročník, I. stupeň
           Obecná fyzika III
             Interaktivní programy

           Teoretická mechanika a mechanika kontinua
           Fyzikální proseminář III
           Semestrální projekt II
           Elektrodynamika a speciální teorie relativity
             Lekce
             Shrnující pohled
             Vybrané problémy z elektrodynamiky a ze speciální teorie relativity
             Zkouška
             Přednášky
             Témata ke zkoušce

           Obecná fyzika IV
             Osnova
             Lekce
             Cvičení
             A. Einstein 1905 a další
             Nobelovy ceny za kvantovou a atomovou fyziku
             Témata ke zkoušce

           Fyzikální proseminář IV
           Semestrální projekt III

         3. ročník, I. stupeň
           Speciální praktikum I
           Kvantová a statistická fyzika
             Osnova
             Kvantová mechanika
             Statistická fyzika /nové/
             Interaktivní testy Kvantová mechanika a statistická fyzika
             Zkouška
             Interaktivní programy
               Hustota stavů elektronového plynu
               Kmity řetízku atomů

           Semestrální projekt IV
           Příprava nízkodimenzionálních struktur
           Fyzika pevných látek
             Osnova
             Lekce
             Cvičení
             Interaktivní programy

           CAD S /staré/
           Fourierovské metody v optice a ve strukturní analýze
           Fyzikální technologie/Physical Technologies
           Fyzika a technika vakua
           Fyzikální proseminář V
           Seminář k bakalářské práci
           Základy optiky
             Laboratorní cvičení

         1. ročník, II. stupeň
           Nanofotonika a plasmonika
           Přesná mechanika I
             Semestrální úkol

           Speciální praktikum II
           Povrchy a tenké vrstvy I
           Přesná mechanika II /staré/

         2. ročník, II. stupeň
           Mikroskopie a spektroskopie
           Diplomový seminář
           Optoelektronika a integrovaná optika
           Diagnostika nanostruktur
           Speciální seminář

         Závěrečné práce
           Bakalářské práce
           Diplomové práce

       Přesná mechanika optika
         1. ročník
         2. ročník

       Ostatní kurzy
         Teoretické základy technických měření
         Optická metrologie
           Úloha 1 - He-Ne laser
           Úloha 2 - Interference mikrovln
           Úloha 3 - Feromagnetická hystereze
           Úloha 4 - Šířka zakázaného pásu energií v germániu
           Úloha 5 - Rentgenové absorpční hrany K, Moseleyův zákon a Rydbergova konstanta

         Optické přístroje
         Obecná fyzika I - Přírodovědecká fakulta MU
         Optika
           Výukové filmy z optiky
           Trojrozměrné zobrazení v mikroskopii

         Metrologická fyzika
           Kombinované studium
           Úloha 1
           Úloha 2
           Úloha 3
           Úloha 4
           Úloha 5
           Úloha 6
           Úloha 7
           Úloha 8
           Úloha 9
           Úloha 10

         XTD Metody a prostředky technické diagnostiky (Fyz. zákl. inž. exp.)
           Úloha 1
           Úloha 2
           Úloha 3
           Úloha 4
           Úloha 5
           Úloha 6

         Fotonika
           Úloha 1
           Úloha 2
           Úloha 3
           Úloha 4
           Úloha 5
           Úloha 6
           Úloha 7
           Úloha 8
           Úloha 9

         Hluk a vibrace
         Analýza povrchů/Surface Analysis

       Přípravné kurzy z fyziky /staré/
       Středoškolské fyzikální exploratorium
         G

       Optické sešity
         Interferometrie
         Inženýrská optika

       Další odkazy /staré/

     Výzkum
       Odbor optiky a přesné mechaniky
         Zkonstruovaná zařízení

       Odbor fyziky povrchů a nanostruktur
         Řešené projekty
         Publikace
           Příspěvky v mezinárodních časopisech
           Příspěvky v národních časopisech
           Příspěvky na mezinárodních konferencích
           Příspěvky na národních konferencích
           Ostatní publikace

         Laboratoře
           Laboratoř pro depozici vrstev s užitím iontových svazků (IBAD) a leptání iontovými svazky

         Vyvinutý software
         Zkonstruovaná zařízení
         Semináře

       Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
         Řešené projekty
         Publikace
           Přispěvky v mezinárodních časopisech
           Příspěvky v národních časopisech
           Příspěvky na mezinárodních konferencích
           Příspěvky na národních konferencích

     Studium fyz. inženýrství
       Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
         O studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
         Proč studovat obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie?
         Uplatnění absolventů
         Stipendium Thermo Fisher Scietific
         Podrobnější informace o oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
           Od ideje k realizaci
           Laboratoře
           Některá pracoviště, se kterými spolupracujeme
           Názory některých studentů Fyzikalního inženýrství na obor, který studují
           Opory studia
           Učebnice Fyzika

       Představení oboru Přesná mechanika a optika
         O studiu oboru Přesná mechanika a optika
         Proč studovat obor Přesná mechanika a optika?

       Kde nás najdete?
       Přihlášky ke studiu /staré/
       Studijní program
         Požadavky ke státní zkoušce

       Závěrečné práce
         1995
         1996
         1997
         2000
         2001
         2002
         2003
         2004
         2005
         2006
         2007
         2008
         2009

       Pokyny k diplomovým a bakalářským pracem

     Co a jak?
© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru