Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 

Informace o ústavu

Ústav fyzikálního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Technická 2, 616 69 Brno

 

Tel.:(+420) 541 142 820

Fax:(+420) 541 142 842

@: sikola@fme.vutbr.cz

www: physics.fme.vutbr.cz


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

   ÚFI

     Informace
       O ústavu
       Stránky zaměstnanců
         Miroslav Buček
         Jakub Zlámal
           Výuka
             Fyzika I
             Fyzika II
               Poznámky k laboratornímu cvičení

             Přesná mechanika I
             Přesná mechanika II
             Částicová optika

           Software

         Michal Urbánek
           Speciální praktikum II B
           Fyzika II /staré/
           Diplomka Kaufman

         Stanislav Průša
           Fyzikální praktikum III
           OF 1 2015

         Petr Dub
         Jiří Spousta
         Radim Chmelík
         Miroslav Černý
         Petr Bábor
         Radek Kalousek
         Jozef Kaiser /nové/
           Kontrolní práce - Fyzika I
           Přednášky 2008/09 - Geometrická optika_LF
             Geometrikcá optika II
             Geometrická optika I

         Jaroslav Pokluda
         Pavel Šandera
         Jiří Petráček
         Miloslav Ohlídal
         Jan Čechal /nové/
         Karel Slámečka
          /nové/
          /nové/
          /nové/
         Stanislav Voborný
           Návody k laboratornímu cvičení (BF) /staré/

       Stránky doktorandů
         Miroslav Bartošík
         Petr Šesták /nové/
           Fyzika 2
           Fyzika 1

         Hana Janečková /nové/
         Miroslav Kolíbal
         Tomáš Matlocha /nové/
         Tomáš Zikmund
           Vysledky laboratorniho cviceni

         Luděk Lovicar
         Tomáš Slabý
           Laboratorní cvičení

         Matěj Týč /nové/
           podpory
           Kurz FOSS
           Kurz Pythonu - LS

         Martin Lošťák /nové/
           Vypočítané příklady ke kap. 28
           Vypočítané příklady ke kap 39-43
           Písemka Pátek 12.00
           Písemka Pátek 10.00
           Příručka k magnetismu
           Kondenzátory - Dokončení příkladu 26/31
           Písemka středa 10:00
           Příklady z TD ke zkoušce
           Slíbené příklady - magnetismus

         Lukáš Kvasnica
           Software

         Petr Dvořák
         Pavel Jánský
         Pavel Kolman
         Jakub Neuwirth
         Martin Plojhar
           Fyzika 1
             Skupina T1
             Skupina T2
             Skupina T3

         Ondřej Tomanec /staré/

       Archiv

     Výuka
       Richard P. Feynman studentům o studiu fyziky
       Den otevřených dveří na ÚFI
       Základní kurz fyziky
         Fyzika I
           Teoretické cvičení
           Laboratorní cvičení
             Experiment na dálku
             Interaktivní programy
               Torzní kmity
               Vlny v trubici
               Statistika

             Návody

           Vybrané kapitoly
           Přednášky
           Domácí příprava a samostudium
             Interaktivní testy
             Interaktivní programy
             Interaktivní úlohy
             Videa fyzikálních experimentů
               Kmitání a vlnění

             Animace fyzikálních úloh
             Doplňující studijní texty

           Zkouška

         Fyzika (profesní obory)
           Teoretické cvičení
           Laboratorní cvičení
           Vybrané kapitoly
           Přednášky
           Zkouška

         Fyzika II
           Teoretické cvičení
             Interaktivní testy
             Interaktivní programy
             Interaktivní úlohy
             Videa fyzikálních experimentů
             Doplňující učební text

           Laboratorní cvičení
             Kombinované studium
             Experimenty na dálku

           Vybrané kapitoly
           Přednášky
           Zkouška

       Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
         Systém prerekvizit a korekvizit
         1. ročník, I. stupeň
           Obecná fyzika I
             Teoretické cvičení
             Přednášky

           Úvod do fyzikálního inženýrství a nanověd
           Fyzikální proseminář I
           Obecná fyzika II
             Přednášky

           Fyzikální praktikum I
           Fyzikální proseminář II
           Semestrální projekt I

         2. ročník, I. stupeň
           Obecná fyzika III
             Interaktivní programy

           Teoretická mechanika a mechanika kontinua
           Fyzikální proseminář III
           Semestrální projekt II
           Elektrodynamika a speciální teorie relativity
             Lekce
             Shrnující pohled
             Vybrané problémy z elektrodynamiky a ze speciální teorie relativity
             Zkouška
             Přednášky
             Témata ke zkoušce

           Obecná fyzika IV
             Osnova
             Lekce
             Cvičení
             A. Einstein 1905 a další
             Nobelovy ceny za kvantovou a atomovou fyziku
             Témata ke zkoušce

           Fyzikální proseminář IV
           Semestrální projekt III

         3. ročník, I. stupeň
           Speciální praktikum I
           Kvantová a statistická fyzika
             Osnova
             Kvantová mechanika
             Statistická fyzika
             Interaktivní testy Kvantová mechanika a statistická fyzika
             Zkouška
             Interaktivní programy
               Hustota stavů elektronového plynu
               Kmity řetízku atomů

           Semestrální projekt IV
           Příprava nízkodimenzionálních struktur
           Fyzika pevných látek
             Osnova
             Lekce
             Cvičení
             Interaktivní programy

           CAD S /staré/
           Fourierovské metody v optice a ve strukturní analýze
           Fyzikální technologie/Physical Technologies
           Fyzika a technika vakua
           Fyzikální proseminář V
           Seminář k bakalářské práci
           Základy optiky
             Laboratorní cvičení

         1. ročník, II. stupeň
           Nanofotonika a plasmonika
           Přesná mechanika I
             Semestrální úkol

           Speciální praktikum II
           Fyzikální vlastnosti materiálů
           Povrchy a tenké vrstvy I
           Přesná mechanika II /staré/

         2. ročník, II. stupeň
           Mikroskopie a spektroskopie
           Diplomový seminář
           Optoelektronika a integrovaná optika
           Diagnostika nanostruktur
           Speciální seminář

         Závěrečné práce
           Bakalářské práce
           Diplomové práce

       Přesná mechanika optika
         1. ročník
         2. ročník

       Ostatní kurzy
         Teoretické základy technických měření
         Optická metrologie
           Úloha 1 - He-Ne laser
           Úloha 2 - Interference mikrovln
           Úloha 3 - Feromagnetická hystereze
           Úloha 4 - Šířka zakázaného pásu energií v germániu
           Úloha 5 - Rentgenové absorpční hrany K, Moseleyův zákon a Rydbergova konstanta

         Optické přístroje
         Obecná fyzika I - Přírodovědecká fakulta MU
         Optika
           Výukové filmy z optiky
           Trojrozměrné zobrazení v mikroskopii

         Metrologická fyzika
           Kombinované studium
           Úloha 1
           Úloha 2
           Úloha 3
           Úloha 4
           Úloha 5
           Úloha 6
           Úloha 7
           Úloha 8
           Úloha 9
           Úloha 10

         XTD Metody a prostředky technické diagnostiky (Fyz. zákl. inž. exp.)
           Úloha 1
           Úloha 2
           Úloha 3
           Úloha 4
           Úloha 5
           Úloha 6

         Fotonika
           Úloha 1
           Úloha 2
           Úloha 3
           Úloha 4
           Úloha 5
           Úloha 6
           Úloha 7
           Úloha 8
           Úloha 9

         Hluk a vibrace
         Analýza povrchů/Surface Analysis

       Přípravné kurzy z fyziky /staré/
       Středoškolské fyzikální exploratorium
         G

       Optické sešity
         Interferometrie
         Inženýrská optika

       Další odkazy /staré/

     Výzkum
       Odbor optiky a přesné mechaniky
         Zkonstruovaná zařízení

       Odbor fyziky povrchů a nanostruktur
         Řešené projekty
         Publikace
           Příspěvky v mezinárodních časopisech
           Příspěvky v národních časopisech
           Příspěvky na mezinárodních konferencích
           Příspěvky na národních konferencích
           Ostatní publikace

         Laboratoře
           Laboratoř pro depozici vrstev s užitím iontových svazků (IBAD) a leptání iontovými svazky

         Vyvinutý software
         Zkonstruovaná zařízení
         Semináře

       Odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
         Řešené projekty
         Publikace
           Přispěvky v mezinárodních časopisech
           Příspěvky v národních časopisech
           Příspěvky na mezinárodních konferencích
           Příspěvky na národních konferencích

     Studium fyz. inženýrství
       Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
         O studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
         Proč studovat obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie?
         Uplatnění absolventů
         Stipendium Thermo Fisher Scietific
         Podrobnější informace o oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
           Od ideje k realizaci
           Laboratoře
           Některá pracoviště, se kterými spolupracujeme
           Názory některých studentů Fyzikalního inženýrství na obor, který studují
           Opory studia
           Učebnice Fyzika

       Představení oboru Přesná mechanika a optika
         O studiu oboru Přesná mechanika a optika
         Proč studovat obor Přesná mechanika a optika?

       Kde nás najdete?
       Přihlášky ke studiu /staré/
       Studijní program
         Požadavky ke státní zkoušce

       Závěrečné práce
         1995
         1996
         1997
         2000
         2001
         2002
         2003
         2004
         2005
         2006
         2007
         2008
         2009

       Pokyny k diplomovým a bakalářským pracem

     Co a jak?
© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru