Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Představení oboru Přesná mechanika a optika

   Proč studovat obor Přesná mechanika a optika?


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Představení oboru Přesná mechanika a optika/Proč studovat obor Přesná mechanika a optika?     

Proč studovat obor Přesná mechanika a optika?

  • Možnosti získat znalosti ke zvládnutí moderních technologií

    Moderní technologie (pokročilé materiálové technologie, nanotechnologie a mnoho jiných) vyžadují rozsáhlé znalosti, které často přesahují jeden obor.

  • Možnosti intenzivní spolupráce s dalšími týmy

    Moderní technologie také vyžadují intenzivní spolupráci s dalšími týmy, kteří se zabývají podobnou problematikou. Studenti oboru Přesná mechanika a optika mohou využít spolupráce s českými i mnoha zahraničními univerzitami, vědeckými institucemi i firmami ve formě několikaměsíčních stáží, společných projektů a krátkodobých pracovních smluv.

  • Možnosti uplatnění po studiu Absolventi studia jsou zaměřeni na efektivní uplatňování optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, na kvalifikované využívání optických metod v metrologii, na zavádění a využívání nových technologií a nanotechnologií a odpovídajících zařízení pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely, na využití počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru