Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

   Uplatnění absolventů


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/Uplatnění absolventů     

Uplatnění absolventů

Naši absolventi našli uplatnění například v následujících firmách:

Absolventi oboru Fyzikální inženýrství a Přesná mechanika a optika

Karel Kollarčík

Studium a zaměstnání

Diplomová práce In-situ sledování parametrů narůstající tenké vrstvy deponované metodou IBAD

Hodnocení studia Postupná odborná specializace již od prvního ročníku, možnost srovnání různých přístupů výuky v rámci spolupráce ÚFI FSI VUT a PřF MU jako i neobyčejná komunita spolužáků i učitelského sboru to jsou s odstupem deseti let moje hlavní dojmy. Atraktivnost absolventů tohoto oboru lze demonstrovat skutečným příkladem: Mějme high-tech společnost se sídlem v Brně s 80 zaměstnanci ve vývoji a technické podpoře výroby. 15% z nich jsou absolventi ÚFI FSI VUT Brno.

Kontakt Karel Kollarčík

tel.: (+420) 533311232

karel.kollarcik@fei.com

Jan Ježek

Studium a zaměstnání

  • 1989-1993 Gymnázium, Moravská Třebová

  • 1993-1998 ÚFI FSI VUT v Brně

  • 1998-2004 Doktorandské studium na ÚFI FSI VUT v Brně

  • 1998-2004 Odborný pracovník na Ústavu přístrojové techniky AV ČR Brno

  • 2005- Vědecký pracovník na Ústavu přístrojové techniky AV ČR Brno

Diplomová práce Manipulace s mikroobjekty pomocí fokusovaného laserového záření.

Doktorská práce Vícenásobná optická pinzeta a optický skalpel. Hodnocení studia Myslím, že jsem si dobu studia příjemně užil. Vztahy mezi spolužáky byly velmi dobré a vztahy s kantory považuji, až na některé výjimky, za dobré a korektní. Myslím, že studium na FSI mi dalo dobré podklady do dalších let života.

Kontakt E-mail: jezek@isibrno.cz

Miroslav Bartošík

student 3. ročníku doktorského studia se zaměřením na aplikace fyziky povrchů v nanotechnologiích.

Hodnocení studia Kromě poměrně širokého záběru začínajícího u běžných technických znalostí strojního inženýra až po univerzitní teoretické výšiny kvantové mechaniky a fyziky pevných látek, jsem na vlastní pěst již v průběhu studia mohl získávat praktické zkušenosti na zařízeních v jedné z nejlépe vybavených laboratoří v ČR. Nejvíce si cením získaných zkušeností při praktické realizaci vědeckých projektů a řešení problémů v oblasti nanotechnologií. Pokud uvážíme, že skutečné vzdělání spočívá ve schopnosti realizovat myšlenky a řešit problémy, pak myslím, že studiem fyzikálního inženýrství se mi dostalo tohoto vzdělání uplatnitelného v jakékoliv oblasti lidské činnosti vrchovatou měrou.

Luděk Lovicar

student 3. ročníku doktorského studia se zaměřením na optické zobrazování v konfokální mikroskopii.

Hodnocení studia Ke konci středoškolského studia jsem se rozhodoval, jakým směrem bych měl a hlavně chtěl dále ve studiu pokračovat. Zaměření středního odborného učiliště, které jsem studoval, mě předurčovalo ke studiu elektrotechniky, to jsem však vnímal jako příliš jednostranně zaměřené. V možnosti jít studovat obor fyzikální inženýrství jsem viděl velkou příležitost seznámit se hlouběji s přírodními zákony a současně poznat a naučit se aplikacím přírodních zákonů v moderní vědě. To je totiž přesně to, co obor fyzikální inženýrství nabízí. Úzká spolupráce Ústavu fyzikálního inženýrství s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university přidávala tomuto oboru v mých očích na atraktivitě a následující roky to jen potvrzovaly.

V průběhu studia jsem se postupně specializoval na oblast světelné mikroskopie. Možnost vidět "detaily", které nelze pouhým okem pozorovat mě vždy lákala. Po úspěšném zakončení inženýrského studia jsem využil příležitosti jít na postgraduální studium, a dále si tak rozšiřovat znalosti technik světelné mikroskopie a jejich aplikací. Dostal jsem se také na jeden semestr do Londýna na University College London. Tento pobyt mi silně rozšířil obzor v oblasti biologických aplikací světelné a elektronové mikroskopie. Jako životní zkušenost a prohloubení jazykových znalostí byl tento pobyt rovněž významný.

Za velmi důležitou skutečnost týkající se Ústavu fyzikálního inženýrství považuji vysokou odbornou i lidskou stránku pedagogů a vědeckých pracovníků ústavu.

Při výběru oboru na vysoké škole jsem samozřejmě zohledňoval i stránku dalšího uplatnění absolventů v praxi. Na základě zkušenosti mých spolužáků a kolegů mohu napsat, že problém s uplatněním z nich neměl nikdo.

Hana Janečková

studentka 1. ročníku doktorského studia se zaměřením na přesnou mechaniku a optiku.

Hodnocení studia Strojní fakultu jsem se rozhodla studovat, protože mi technické předměty připadaly mnohem schůdnější než předměty humanitní a také kvůli uplatnění. Podle statistik byla a je největší poptávka po technicích. Měla jsem nevýhodu, protože jsem šla ze sportovního gymnázia, takže má matematická průprava byla dost mizerná a o konstrukčních předmětech jsem moc představu neměla. Při troše snahy se ale vše zvládlo dohonit.

Ve třetím ročníku jsem si vybrala obor přesná mechanika a optika. Vždy mě lákala fyzika a tohle jsem viděla jako příležitost do ní alespoň trochu zabrousit. Tento obor jsme si zvolili pouze dva studenti a ani jeden z nás dnes nelitujeme. Dostali jsme se na ústav s jednou z nejvyšších úrovní na celé fakultě. Hodnotím tak podle odbornosti vyučujících, kteří jsou nejen dobrými pedagogy, ale i dobrými lidmi a podle úrovně diplomových prací studentů. Na tomto oboru se mi otevřel svět fyziky víc, než jsem předpokládala, ale zjistila jsem, že právě to mě baví.

V rámci studia jsem se dostala na půl roku do Londýna, což považuji za jednu z dosud nejcennějších zkušeností, ze které čerpám jazykově i osobně.

Díky příjemnému prostředí a práci, která mě zaujala jsem se rozhodla pokračovat ve studiu dále v rámci doktorského programu. Tento obor studuje velmi málo studentů, takže najít velmi dobře placené zaměstnání není problém.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru