Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Informace
Stránky zaměstnanců

   Miloslav Ohlídal


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Informace/Stránky zaměstnanců/Miloslav Ohlídal     

prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
FYZIKA v profesních oborech bakalářského studia

Přednášky


Předmět studia fyziky, jednotky SI

Kinematika

Mechanika hmotného bodu
¨
Mechanika hmotných soustav

Kmity

Vlnění

Termodynamika

Elektřina

Vzorce

Ukázka testu

Vektory, derivace, integrály

Demonstrační příklady

Termodynamika př. 20/32FYZIKA II v navazujícím magisterském studiu

Přednášky


Elektromagnetismus

Úvod

Elektrostatické pole ve vakuu

Izolovaný vodič v elektrostatickém poli

Elektrostatické pole v látkách

Energie elektrického pole

Ustálený elektrický proud

Magnetické pole

Elektromagnetická indukceKvantová fyzika

Vlny a částice

Atomová a jaderná fyzikaDemonstrační příkladyCoulombův zákon a Gaussova věta elektrostatiky

Elektrický potenciál na ose disku

Tok polarizace v dielektriku

Kirchhoffovy rovnice

Nabíjení kondenzátoru v obvodu RC, časová konstantaVybrané kapitoly BF

PříkladyDoktorské studium

Kirchhoffova teorie rozptylu

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru