Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

   Proč studovat obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie?


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/Proč studovat obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie?     

Proč studovat obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie?

  • Možnosti získat znalosti ke zvládnutí moderních technologií

    Moderní technologie (pokročilé materiálové technologie, nanotechnologie a mnoho jiných) vyžadují rozsáhlé znalosti, které často přesahují jeden obor. Již název ukazuje, že Fyzikální inženýrství zahrnuje obor teoretická a aplikovaná fyzika a obor inženýrství. Spojení těchto oborů se například vyplatilo G. Binnigovi a H. Rohrerovi, kteří za vynález rastrovacího tunelovacího mikroskopu získali v roce 1986 Nobelovu cenu za fyziku.

  • Možnosti intenzivní spolupráce s dalšími týmy

    Moderní technologie také vyžadují intenzivní spolupráci s dalšími týmy, kteří se zabývají podobnou problematikou. Studenti oboru Fyzikální inženýrství mohou využít spolupráce s českými i mnoha zahraničními univerzitami, vědeckými institucemi i firmami ve formě několikaměsíčních stáží, společných projektů a krátkodobých pracovních smluv.

  • Možnosti uplatnění po studiu

    Odborník, který zvládl problematiku více oborů, je samozřejmě všude velmi žádán. Absolvent oboru Fyzikální inženýrství se může stát univerzálním odborníkem v oblasti fyzikálních přístrojů pro moderní technologie od návrhu, přes realizaci, oživení a testování, až ke konkrétním aplikacím. Našim absolventům bylo od roku 1995, kdy úspěšně ukončili studium první fyzikální inženýři, nabídnuto mnoho nejrůznějších pracovních příležitostí od základního výzkumu ve vědeckých týmech po vývoj a aplikovaný výzkum ve firmách zabývajících se moderními technologiemi.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru