Ústav fyzikálního inženýrství

Fyzika (BF) v profesních oborech bakalářského studia

přednášky teor. cvičení

laboratoře

zkouška

Laboratorní cvičení z fyziky (BF) pro studenty v profesních oborech bakalářského studia


Laboratorní cvičení probíhá jednou za dva týdny. Aktualizované informace jsou v elearningu.
Podmínky pro úspěšné absolvování cvičení:
Úspěšné absolvování cvičení je podmíněno změřením všech zadaných úloh a dosažením nejméně 50% z celkového počtu bodů. Body lze získat vypracováním zpráv z měření. Nebude-li student schopen splnit shora uvedená kritéria z objektivních důvodů (např. nemoci), má vyučující právo stanovit pro něj kritérium individuální.