Ústav fyzikálního inženýrství

Fyzika (BF) v profesních oborech bakalářského studia

přednášky

teor. cvičení

laboratoře zkouška

Teoretická cvičení z fyziky (BF) pro studenty v profesních oborech bakalářského studia


Teoretické cvičení probíhá vždy jednou za dva týdny. Ve cvičeních budou počítány především vybrané příklady ze seznamu v programu výuky předmětu FYZIKA v profesních oborech bakalářského studia.

Zadání příkladů: