Ústav fyzikálního inženýrství

Fyzika (BF) v profesních oborech bakalářského studia

přednášky teor. cvičení laboratoře

zkouška

Informace o zápočtu a zkoušce z fyziky (BF) pro studenty v profesních oborech bakalářského studia


Získání zápočtu je podmíněno úspěšným absolvováním teoretického i laboratorního cvičení. Úspěšné zvládnutí cvičení znamená dosažení nejméně 50% z celkového počtu bodů, které lze v daném cvičení získat.

Průběh zkoušky bude popsán v elearningu