Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie Ústav fyzikálního inženýrství - obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
ÚFI 
ÚFI
Studium fyz. inženýrství
Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Podrobnější informace o oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

   Opory studia


Vyhledávání

 

Vyhledávání osob

 

Klikněte na tlačítko Najdi ..

Mapa serveru

Odkazy:

OSA (the Optical Society) Student chapter of Czech Republic

ÚFI/Studium fyz. inženýrství/Představení oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/Podrobnější informace o oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie/ Opory studia     

Opory studia

Na ÚFI FSI pracuje mnoho vysokoškolských učitelů, kteří jsou téměř denně v kontaktu s mladými lidmi při "vyučovacím procesu". Zkušenosti nabyté při této (někdy méně jindy více radostné) činnosti se odrážejí ve způsobu přípravy a vedení přednášek a cvičení. Vhodná a mezi studenty značně oblíbená forma získávání a ověřování znalostí spočívá v širokém užívání možností internetu, tzv. e-learning. Kolektiv tvůrců z ÚFI FSI (pedagogové a mnozí studenti) je zapojen do rozvojového projektu FSI tvorby tzv. studijních opor. V praxi to znamená, že na www stránkách ústavu http://physics.fme.vutbr.cz jsou vystaveny a (pro libovolné zájemce) k volnému stažení určeny mnohé studijní materiály. Při tvorbě e-learningového systému jsme se snažili o to, aby splňoval následující podmínky:

  • existoval zdroj informací (například studijní text pokrývající tematicky obsah předmětu Fyzika 1, obsah přednášky v PowerPoint formátu),

  • obsahoval možnost ověření získaných znalostí (generátor testů, okruhy příkladů ke zkoušce),

  • byl až nebezpečně přitažlivý ("dosazovací" řešené příklady, obsahoval i poznámky studentů),

  • doplněný interaktivními simulačními programy, video sekvencemi a počítačovými animacemi, které by měly umožnit lepší pochopení probírané látky,

  • a to vše navzájem propojeno tak, aby student mohl přecházet volně tam i zpět mezi jednotlivými materiály,

  • zábavný jak pro tvůrce (učitelé i studenti), tak i všechny zájemce o názorné studium fyziky.

© 2003 designed by RAW4U

PDVisual    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství     Admin    Mapa serveru