Co najdete na této stránce  
         -reference
         -publikační činnost
         -grantové projekty